Техничар за заштиту животне средине

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је оспособљавање ученика за стицање и усвајање теоријских и практичних знања, умења и вештина које су у функцији несметаног психо-физичког развоја и које обезбеђују стручну оспособљеност за обављање превентивних мера за заштиту животне средине и њено обнављање и основа су за даље стручно као и опште образовање и напредовање.                                                                                                                                                                    

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

  • праћење, процена и евидентирање емисије штетних материја у технолошким процесима;
  • управљање процесима са циљем смањења емисије штетних материја;
  • учешће у контроли рада постројења и рад на контролним пунктовима;
  • старање о правилном складиштењу хемикалија и других отпадних материја;
  • вршење физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену прописа заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација о степену загађења животне средине.

Техничар за заштиту животне средине је компетентан да мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Врши испитивања воде ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама.

БРОЈ ГОДИНА ШКОЛОВАЊА: 4

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *