Техничар за индустријску фармацеутску технологију

Циљ стручног образовања за образовни профил ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ је оспособљавање ученика за обављање послова и задатака у различитим фазама технолошког процеса у фармацеутској производњи.

 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;

Компетенције:

 • Планира и организује сопствени и групни рад у мањим погонима фармацеутске производње
 • Припрема неопходне основне и помоћне сировине у фармацеутској производњи
 • Учествује у производњи фармацеутских производа
 • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже  у погону фармацеутске производње
 • Пакује и складишти фармацеутске  производе
 • Води и попуњава прописану документацију у фармацеутској производњи
 • Примењује мере заштите на раду и заштите животне средине у фармацеутској производњи
 • Планира и организује сопствени и групни рад у мањим погонима фармацеутске производње