Техничар за графичку припрему

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ је оспособљавање лица за електронску обраду текста и фотографије, интегрисање графичких елемената, монтирање и израду штампарске форме према врсти штампе и процесима у дорадним фазама.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

ПРОГРАМИ ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ:

 1. Фотошоп
 2.  Корел
 3. Индизајн
 4. Илустратор и много других занимљивих програма који служе за обраду слика и прелом књижног блока.

Сви се ови програми раде на часу практичне наставе,

У првој години се ради у ворду усавршавање брзог куцања тј. унос текста.

У другој години се ради унос текста табеле и слике.

У трећој години прелази се на озбиљније програме као што су горе наведени програми:

Фотошоп један веома занимљив програм који слузи за обраду слика.

Индизајн служи за прелом старница веома користан програм.

Корел један од важнијих програма у графичкој припреми који служи да се нацрта све што се замисли на рачунару такву могућност нам пружа и Илустратор.

Компетенције:

 • обрада фотографије
 • интегрисање графичких елемената
 • монтирање штампарске форме
 • израда штампарске форме према врсти штампе

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *