Хемијски лаборант

Циљ стручног образовања за образовни профил ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета сировина, полупроизвода, готових производа и амбалаже у хемијској производњи.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту;
  • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
  • благовремено реаговање на промене у радној средини;
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Посао хемијског лаборанта је да узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и одређује својства различитих материјала, сировина, полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске инструменте, апарате и уредаје. Током рада води евиденцију о току поступка, складиштењу и прописном обележавању лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Ради се са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са хемикалијама штетним за здравље. Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Број година школовања: 4

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *